Gần 500 máy bơm nước Trung Quốc được "hô biến" thành "Made in Vietnam”

Doanh nghiệp đã gian lận xuất xứ hàng hóa. Ảnh: C.A
Doanh nghiệp đã gian lận xuất xứ hàng hóa. Ảnh: C.A
Doanh nghiệp đã gian lận xuất xứ hàng hóa. Ảnh: C.A
Lên top