Kiên Giang:

Gần 40 đối tượng xông vào trụ sở công an giải vây cho đồng bọn