Gạ quan hệ tình dục không thành, quay ra cướp tài sản

Nghi phạm Phan Hải Quân. Ảnh: T. Tâm.
Nghi phạm Phan Hải Quân. Ảnh: T. Tâm.
Nghi phạm Phan Hải Quân. Ảnh: T. Tâm.
Lên top