Gã cháu nhẫn tâm ép người cậu khuyết tật đi xin tiền

Đối tượng Y Gon tại cơ quan công an. Ảnh: Lin Xong
Đối tượng Y Gon tại cơ quan công an. Ảnh: Lin Xong
Đối tượng Y Gon tại cơ quan công an. Ảnh: Lin Xong
Lên top