Bắc Giang:

Ép nam sinh dắt xe máy để quay clip rồi vu cho trộm cắp

Đối tượng Giáp Thái Hoà trong vụ vu khống nạn nhân trộm cắp để cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: CAT Bắc Giang.
Đối tượng Giáp Thái Hoà trong vụ vu khống nạn nhân trộm cắp để cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: CAT Bắc Giang.
Đối tượng Giáp Thái Hoà trong vụ vu khống nạn nhân trộm cắp để cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: CAT Bắc Giang.
Lên top