Em trai ông Đinh La Thăng sắp hầu tòa trong vụ tham ô tài sản tại PVP Land

Ông Đinh Mạnh Thắng. (Ảnh: PVSD)
Ông Đinh Mạnh Thắng. (Ảnh: PVSD)
Ông Đinh Mạnh Thắng. (Ảnh: PVSD)
Lên top