Em trai hại chết anh ruột nghiện ma tuý đã ra đầu thú

Đối tượng đầu thú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng đầu thú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng đầu thú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top