Em trai đốt tiệm vàng của anh

Tiệm vàng bị cháy. Ảnh: Người dân
Tiệm vàng bị cháy. Ảnh: Người dân
Tiệm vàng bị cháy. Ảnh: Người dân
Lên top