Em trai đâm chết anh ruột vì chiếc điếu cày

Hiện trường vụ việc. Ảnh: KL
Hiện trường vụ việc. Ảnh: KL
Hiện trường vụ việc. Ảnh: KL
Lên top