Đường Nhuệ toát mồ hôi trước chất vấn của đại diện Viện Kiểm sát

Đường Nhuệ trả lời câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại phiên tòa sáng 11.5. Ảnh MD
Đường Nhuệ trả lời câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại phiên tòa sáng 11.5. Ảnh MD
Đường Nhuệ trả lời câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại phiên tòa sáng 11.5. Ảnh MD
Lên top