Đường "Nhuệ" thừa nhận đánh người ở trụ sở công an phường

Nguyễn Xuân Đường đang bị điều tra một loạt hành vi Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích... Ảnh: Công an cung cấp.
Nguyễn Xuân Đường đang bị điều tra một loạt hành vi Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích... Ảnh: Công an cung cấp.
Nguyễn Xuân Đường đang bị điều tra một loạt hành vi Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích... Ảnh: Công an cung cấp.
Lên top