Đường Nhuệ được triệu tập ở phiên tòa xử vụ thao túng đấu giá đất Thái Bình

TAND Thái Bình xét xử vụ vợ Đường Nhuệ và 4 cán bộ tỉnh Thái Bình thao túng đấu giá đất. Ảnh MD
TAND Thái Bình xét xử vụ vợ Đường Nhuệ và 4 cán bộ tỉnh Thái Bình thao túng đấu giá đất. Ảnh MD
TAND Thái Bình xét xử vụ vợ Đường Nhuệ và 4 cán bộ tỉnh Thái Bình thao túng đấu giá đất. Ảnh MD
Lên top