Đường đi của “hàng ngoại xách tay” được rao bán livestream

Kiểm tra cơ sở kinh doanh bán "hàng xách tay" qua livestream tại Đồng Nai ngày 22.2. Nguồn: Công an Đồng Nai
Kiểm tra cơ sở kinh doanh bán "hàng xách tay" qua livestream tại Đồng Nai ngày 22.2. Nguồn: Công an Đồng Nai
Kiểm tra cơ sở kinh doanh bán "hàng xách tay" qua livestream tại Đồng Nai ngày 22.2. Nguồn: Công an Đồng Nai
Lên top