Đường dây "xuất khẩu" 250 bánh heroin sang Trung Quốc

Hai trong số 4 bị can đường dây ma túy xuyên quốc gia.
Hai trong số 4 bị can đường dây ma túy xuyên quốc gia.
Hai trong số 4 bị can đường dây ma túy xuyên quốc gia.
Lên top