Đường dây trộm xe máy lộ diện từ một vụ “nhảy” xe

Tang vật vụ án. Ảnh. Y.Hưng.
Tang vật vụ án. Ảnh. Y.Hưng.
Tang vật vụ án. Ảnh. Y.Hưng.
Lên top