Đường dây mua bán thận thu lời hàng trăm triệu đồng/trường hợp bị triệt phá

Dũng và Khánh (từ trái qua). Ảnh: Đ. Tuấn.
Dũng và Khánh (từ trái qua). Ảnh: Đ. Tuấn.
Dũng và Khánh (từ trái qua). Ảnh: Đ. Tuấn.
Lên top