Đường dây logo "xe vua", hàng loạt CSGT, Thanh tra giao thông liên quan

Các logo xe vua thu giữ. Ảnh: P.B
Các logo xe vua thu giữ. Ảnh: P.B
Các logo xe vua thu giữ. Ảnh: P.B
Lên top