Đường dây làm giả sổ tạm trú để xin cấp visa sang Hàn Quốc

Các phôi sổ tạm trú giả bị cảnh sát thu giữ. Ảnh cơ quan công an.
Các phôi sổ tạm trú giả bị cảnh sát thu giữ. Ảnh cơ quan công an.
Các phôi sổ tạm trú giả bị cảnh sát thu giữ. Ảnh cơ quan công an.
Lên top