Đường dây đẻ thuê xuyên quốc gia lộ diện khi "quá cảnh" qua Việt Nam

Tao Chong Peng khi bị bắt giữ.
Tao Chong Peng khi bị bắt giữ.
Tao Chong Peng khi bị bắt giữ.
Lên top