Đường dây bán dâm 30.000 USD có nhiều người nổi tiếng trong showbiz

"Tú ông" Lục Triều Vỹ điều hành đường dây môi giới bán dâm. Ảnh cơ quan công an cung cấp.
"Tú ông" Lục Triều Vỹ điều hành đường dây môi giới bán dâm. Ảnh cơ quan công an cung cấp.
"Tú ông" Lục Triều Vỹ điều hành đường dây môi giới bán dâm. Ảnh cơ quan công an cung cấp.
Lên top