Dùng xe cấp cứu chở người nghi dương tính SARS-CoV-2 thông chốt kiểm soát

Phương tiện vi phạm sau khi bị buộc quay lại chốt kiểm soát. Ảnh: M.L
Phương tiện vi phạm sau khi bị buộc quay lại chốt kiểm soát. Ảnh: M.L
Phương tiện vi phạm sau khi bị buộc quay lại chốt kiểm soát. Ảnh: M.L
Lên top