Dùng vỏ chai bia đâm nhiều nhát vào cổ khiến một người tử vong