Dùng thuốc nổ để phá đá thi công: Hai đối tượng bị bắt khẩn cấp

Các đối tượng và tang vật bị thu giữ.
Các đối tượng và tang vật bị thu giữ.
Các đối tượng và tang vật bị thu giữ.
Lên top