Dùng tàu biển buôn bán hàng nghìn tấn than không rõ nguồn gốc

Số than không rõ nguồn gốc được vận chuyển bằng tàu biển đưa đi các tỉnh thành tiêu thụ. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông
Số than không rõ nguồn gốc được vận chuyển bằng tàu biển đưa đi các tỉnh thành tiêu thụ. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông
Số than không rõ nguồn gốc được vận chuyển bằng tàu biển đưa đi các tỉnh thành tiêu thụ. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông
Lên top