Dùng súng nhựa cướp tài sản tài xế taxi

Đối tượng Trần Văn Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: T.S
Đối tượng Trần Văn Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: T.S
Đối tượng Trần Văn Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: T.S