Dùng súng nhựa cướp ngân hàng nhưng bất thành

Khẩu súng đồ chơi quấn băng dính được Hùng sử dụng khi xông vào ngân hàng.
Khẩu súng đồ chơi quấn băng dính được Hùng sử dụng khi xông vào ngân hàng.
Khẩu súng đồ chơi quấn băng dính được Hùng sử dụng khi xông vào ngân hàng.
Lên top