Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dùng súng bắn chồng, truy tìm vợ con nạn nhân để “xử”