Dùng ống làm từ tre để kiểm tra nồng độ cồn tài xế

Ống làm vật liệu tre, gỗ được thử nghiệm đo nồng độ cồn. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Ống làm vật liệu tre, gỗ được thử nghiệm đo nồng độ cồn. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Ống làm vật liệu tre, gỗ được thử nghiệm đo nồng độ cồn. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Lên top