Dùng mã đẹp trai để lừa bán cô gái vào động mại dâm

Hai bị cáo Tháo và Tùng (từ trái qua). Ảnh: V.Dũng.
Hai bị cáo Tháo và Tùng (từ trái qua). Ảnh: V.Dũng.
Hai bị cáo Tháo và Tùng (từ trái qua). Ảnh: V.Dũng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top