Dựng lán, thuê nhân công hút cát trái phép nhưng địa phương không hay biết

Cát khai thác trái phép ở thủy điện Khe Giông. Ảnh: NP.
Cát khai thác trái phép ở thủy điện Khe Giông. Ảnh: NP.
Cát khai thác trái phép ở thủy điện Khe Giông. Ảnh: NP.
Lên top