Dùng kẹo để dụ dỗ, gã hàng xóm 5 lần hiếp dâm bé gái