Dựng hiện trường vụ Trưởng Công an xã bị vợ "tố" bạo hành

Công an huyện Mê Linh tiến hành thực nghiệm điều tra vụ Trưởng Công an xã bị vợ "tố" bạo hành. Ảnh: PV.
Công an huyện Mê Linh tiến hành thực nghiệm điều tra vụ Trưởng Công an xã bị vợ "tố" bạo hành. Ảnh: PV.
Công an huyện Mê Linh tiến hành thực nghiệm điều tra vụ Trưởng Công an xã bị vợ "tố" bạo hành. Ảnh: PV.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM