Dùng Facebook đăng tin phản động, người đàn ông lĩnh 2 năm tù

Lên top