Dùng Facebook của bạn đăng tin sai về COVID-19 bị phạt 10 triệu đồng

Dòng trạng thái mà Hiệp dùng Facebook người khác đăng sai sự thật về dịch COVID - 19
Dòng trạng thái mà Hiệp dùng Facebook người khác đăng sai sự thật về dịch COVID - 19
Dòng trạng thái mà Hiệp dùng Facebook người khác đăng sai sự thật về dịch COVID - 19
Lên top