Dừng đỗ ôtô sai quy định có thể bị phạt tiền tới 12 triệu đồng

Mặc dù mức phạt tiền với các trường hợp dừng đỗ sai quy định, ở các biển cấm song nhiều phương tiện làm ngơ. Ảnh: Hiền Thanh.
Mặc dù mức phạt tiền với các trường hợp dừng đỗ sai quy định, ở các biển cấm song nhiều phương tiện làm ngơ. Ảnh: Hiền Thanh.
Mặc dù mức phạt tiền với các trường hợp dừng đỗ sai quy định, ở các biển cấm song nhiều phương tiện làm ngơ. Ảnh: Hiền Thanh.
Lên top