Dùng dao, xà beng đâm chém người, chỉ bị… tù treo (?!)