Dùng dao truy đuổi, bắt cóc và hành hung “con nợ” để đòi tiền

3 đối tượng Dũng, Pháo và Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.
3 đối tượng Dũng, Pháo và Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.
3 đối tượng Dũng, Pháo và Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.
Lên top