Thanh Hóa:

Dùng dao đâm người rồi bỏ trốn sang Trung Quốc

Đối tượng Minh tại cơ quan Công an.
Đối tượng Minh tại cơ quan Công an.