Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dùng đá đập vào đầu lái xe để cướp taxi