Dùng con đẻ và cháu ruột để tống tiền người thân 200 triệu đồng

Đối tượng Trần Văn Luyện tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an cung cấp.
Đối tượng Trần Văn Luyện tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an cung cấp.
Đối tượng Trần Văn Luyện tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an cung cấp.
Lên top