Dùng chiêu "hứa giúp xin việc ngành công an" để lừa đảo

Đối tượng Nại tại cơ quan công an. Ảnh: LX
Đối tượng Nại tại cơ quan công an. Ảnh: LX
Đối tượng Nại tại cơ quan công an. Ảnh: LX
Lên top