Dừng cấp sổ hộ khẩu mới, nhưng sổ cũ vẫn có giá trị đến cuối năm 2022

Hiện tại các văn phòng công chứng vẫn làm các thủ tục công chứng các loại giấy tờ, có liên quan đến sổ hộ khẩu. Ảnh: LĐO
Hiện tại các văn phòng công chứng vẫn làm các thủ tục công chứng các loại giấy tờ, có liên quan đến sổ hộ khẩu. Ảnh: LĐO
Hiện tại các văn phòng công chứng vẫn làm các thủ tục công chứng các loại giấy tờ, có liên quan đến sổ hộ khẩu. Ảnh: LĐO
Lên top