Dùng búa đánh con dâu và 2 cháu nội vì... hết chuối xanh

Bị cáo Cổn lĩnh 16 năm tù về tội giết người. Ảnh: TT.
Bị cáo Cổn lĩnh 16 năm tù về tội giết người. Ảnh: TT.
Bị cáo Cổn lĩnh 16 năm tù về tội giết người. Ảnh: TT.
Lên top