Dùng 7 triệu mua máy ép, sản xuất ra hàng chục biển kiểm soát giả

Số lượng biển số xe giả lực lượng chức năng thu giữ được. Ảnh: CACC
Số lượng biển số xe giả lực lượng chức năng thu giữ được. Ảnh: CACC
Số lượng biển số xe giả lực lượng chức năng thu giữ được. Ảnh: CACC
Lên top