Dùng 2 xe ôtô vận chuyển gần 100 bánh pháo qua biên giới

100 bánh pháo nổ có trọng lượng 120kg cùng phương tiện bị lực lượng Biên phòng bắt giữ.
100 bánh pháo nổ có trọng lượng 120kg cùng phương tiện bị lực lượng Biên phòng bắt giữ.
100 bánh pháo nổ có trọng lượng 120kg cùng phương tiện bị lực lượng Biên phòng bắt giữ.
Lên top