Đưa thiếu nữ tố bảo vệ trung tâm bảo trợ xã hội xâm hại đi giám định

Thiếu nữ tố bị bảo vệ Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Dương hiếp dâm trong khoảng năm 2017-2019. Ảnh: Đình Trọng
Thiếu nữ tố bị bảo vệ Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Dương hiếp dâm trong khoảng năm 2017-2019. Ảnh: Đình Trọng
Thiếu nữ tố bị bảo vệ Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Dương hiếp dâm trong khoảng năm 2017-2019. Ảnh: Đình Trọng
Lên top