Đưa tang ngang đất tranh chấp xảy ra hỗn chiến, nhiều người bị thương

Đánh nhau trong đám tang. Ảnh từ Clip do bạn đọc cung cấp.
Đánh nhau trong đám tang. Ảnh từ Clip do bạn đọc cung cấp.
Đánh nhau trong đám tang. Ảnh từ Clip do bạn đọc cung cấp.
Lên top