Đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới với giá 1 triệu đồng/người

Đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới. Ảnh: Đình Tiến.
Đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới. Ảnh: Đình Tiến.
Đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới. Ảnh: Đình Tiến.
Lên top