Đưa 9 người nhập cảnh trái phép đi cách ly

9 người nhập cảnh trái phép được đưa vào khu cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh: LM.
9 người nhập cảnh trái phép được đưa vào khu cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh: LM.
9 người nhập cảnh trái phép được đưa vào khu cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh: LM.
Lên top