Đưa 1kg ma túy đi giao dịch thì bị bắt

Đối tượng bị bắt cùng tang vật ma túy. Ảnh: Ngà Quý.
Đối tượng bị bắt cùng tang vật ma túy. Ảnh: Ngà Quý.
Đối tượng bị bắt cùng tang vật ma túy. Ảnh: Ngà Quý.
Lên top